O tym, że powiat zgierski jest nadmiernie obciążony ruchem tranzytowym tirów nie trzeba nikogo przekonywać. Znaczącą część tego ruchu ma przejąć, powstająca właśnie, droga ekspresowa S14, stanowiąca obwodnicę zachodniej części aglomeracji łódzkiej, w tym m.in. miasta Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego. S14 ma także ułatwić dojazd do autostrad A1 i A2, a także drogi ekspresowej S8.

Dziś już wiemy, że S14 doczeka się również ważnego węzła – Teofilów, który usprawni komunikację pomiędzy Łodzią a aglomeracją łódzką, w tym powiatem zgierskim. Węzeł Teofilów umożliwi zjazd do ulicy Szczecińskiej w Łodzi oraz Aleksandrowa Łódzkiego. Jego budowa zostanie sfinansowana wyłącznie z budżetu państwa. Warto dodać, że powstanie węzła Teofilów, było przewidziane w pierwotnych planach budowy drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S14, przejmując ruch pojazdów z dróg powiatowych i gminnych, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Wpłynie również korzystnie na komfort życia mieszkańców, którzy odczuwają uciążliwości spowodowane dużym natężeniem ruchu.