W drugiej turze wyborów uzupełniających na wójta gminy Zgierz wygrała Wioleta Głowacka. Dotychczasowa sołtys wsi Biała zdobyła blisko 60% głosów, a jej kontrkandydat Marcin Karpiński (obecny powiatowy radny i były wicestarosta zgierski) 40 %. Wczorajsza frekwencja wyborcza wyniosła 30%.


- Gratuluję nowej Pani wójt i żywię nadzieję na owocną współpracę między samorządami: powiatowym i gminnym, ponieważ wspólne inwestycje, prospołeczne inicjatywy i konstruktywna kooperacja są gwarantem rozwoju naszego regionu – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota.

fot. Wioleta Głowacka (Facebook)