Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. prowadzi nabór uczestników projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, chcących skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z biurem projektu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych pod nr telefonu: 669-837-601, 600-944-426 w godzinach 8.00-20.00 lub w formie elektronicznej pod adresem: fundacjafosa@wp.pl.

Dokumenty do pobrania ze strony: http://fosa.org.pl/centrum-uslug-srodowiskowych-256.

Usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscach zamieszkania uczestników na terenie całego powiatu zgierskiego.