Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wszystkich komisji Rady Powiatu Zgierskiego, powiatowi radni nie udzielili dziś Zarządowi Powiatu Zgierskiego absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r., a wcześniej wotum zaufania. Wyniki głosowań, w obydwu przypadkach, wyglądały identycznie - 14 radnych głosowało za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium, 12 było przeciw, zaś 3 wstrzymało się od głosu.

Dochody powiatu w 2019 r. zaplanowano na ponad 141 mln zł. Ostatecznie ta kwota wzrosła do 149 mln zł. Na wydatki przewidziano kwotę 140 mln zł. Do końca roku, powiat wydał nieco ponad 147 mln zł. Jak zatem wyglądały powiatowe inwestycje w 2019 roku?

Na poprawę infrastruktury drogowej, z budżetu powiatu zgierskiego, wydano blisko 7,1 mln zł. Za tę kwotę udało się m.in.: 

  • przebudować skrzyżowanie dróg powiatowych – ul. Parzęczewską z ul. Gałczyńskiego w Zgierzu,
  • wykonać nakładkę asfaltową na ul. Okołowicza w m. Krzywiec (gm. Aleksandrów Łódzki),
  • wykonać nakładkę asfaltową na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów – Mięsośnia (gm. Głowno) – granica powiatu (Waliszew),
  • wybudować chodnik w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, (gm. Ozorków)
  • wykonać nakładkę asfaltową w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - granica powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - II etap
  • wyremontować chodnik na ul. Targowej w Głownie.

Kontynuowany jest także, wspólnie z ozorkowskim samorządem, II etap projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Z kolei na bieżące utrzymanie dróg, w ubiegłym roku, powiat zgierski wydał prawie 1,4 mln zł.

W 2019 roku, w budżecie powiatu zgierskiego, znalazły się również pieniądze na inwestycje budowlane. Termomodernizacji doczekał się budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, wybudowano nowy Dom Dziecka w Dąbrówce oraz wyremontowano salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.

Wśród zrealizowanych projektów miękkich znalazł się m.in. ten dotyczący utworzenia miejsca do przeprowadzania zajęć edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie. Efektem tego projektu jest przeprowadzenie przez szkołę warsztatów ekologicznych, konkursów międzyszkolnych, wycieczek i zajęć poznawczo-edukacyjnych, a także zakup pomocy dydaktycznych.

Podczas dzisiejszej sesji rada, większością głosów, podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. Przypomnijmy, że placówka została powołana do życia w 2016 r. Inicjatywa ta była związana z planowaną modernizacją i rozbudową, ze środków europejskich, budynku będącego siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Aby skorzystać ze środków zewnętrznych trzeba było dokonać zmiany formuły placówki z oświatowej na instytucję kultury. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały o zamiarze likwidacji, „CKPZ do dnia dzisiejszego nie podjęło swoich zadań statutowych i funkcjonuje w szczątkowej formie nie zatrudniając merytorycznych pracowników”.

Zamiar likwidacji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego nie wpłynie w żaden sposób na obecną pracę Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie działać jak dotychczas.