Dzień po upływie terminu wskazanego, w wysłanym przez starostwo upomnieniu, firmie Spreco, służby starosty dokonały oględzin terenu w Brużyczce Małej. Niestety odpady zgromadzone na tym obszarze nadal nie zostały uprzątnięte przez ich właściciela.

Co dalej? Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na samorządy przez znowelizowaną Ustawę o odpadach,władze powiatu zgierskiego wystąpią teraz do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, z wnioskami o wydanie opinii, czy odpady zgromadzone w Brużyczce Małej, zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców oraz środowisku naturalnemu. Opinie te są wymagane prawem i bez nich nie można podjąć czynności uprzątnięcia terenu.


- Robimy co w naszej mocy, żeby pozbyć się stamtąd odpadów – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – Oprócz obowiązkowych czynności administracyjnych, podejmujemy także działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na uprzątnięcie tych odpadów. W pełni rozumiem niepokój mieszkańców, musicie jednak państwo wiedzieć, że każde z naszych działań musi i toczy się w świetle obowiązującego prawa. Jednocześnie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców jest najwyższym priorytetem, dlatego nie jest możliwe i nie ma miejsca na jakiekolwiek zaniechanie. Będziemy państwa informować o każdej czynności podejmowanej w tej sprawie przez starostwo powiatowe – dodaje.