Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zaprasza na szkolenie w ramach projektu z kompetencji cyfrowych, które odbędzie się na przełomie września i października. W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie osoby z województwa łódzkiego w wieku 18+ z wykształceniem średnim oraz osoby 50+. 

Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły (pl. Kilińskiego 8) w celu zadeklarowania udziału w projekcie do dnia 9 stycznia do godziny 15.00.