Starostwo Powiatowe w Zgierzu wspólnie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy. Spotkanie odbędzie się 11 lutego w siedzibie starostwa, przy ul. Sadowej 6a, godz. 15:00.

W ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” już 18 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków dla podmiotów planujących utworzyć nowe miejsca pracy.

Co w ramach dofinansowania?

 • do 20 000 zł na każde nowoutworzone miejsce pracy;
 • comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000 zł przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy;
 • pomoc doradcy kluczowego w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych;
 • kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, biznesowe, księgowe, marketingowe, psychologiczne oraz coaching dla liderów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne oraz organizacje pozarządowe planujące rozwój ekonomiczny;
 • Osoby fizyczne: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, borykające się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

Czego będzie można dowiedzieć się podczas spotkania?

 • kto i na jakie cele może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości max. 120 000 zł;
 • na jakie korzyści może liczyć podmiot, który utworzy miejsce pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jakie są główne wymagania wobec osób fizycznych chcących stworzyć miejsca pracy w zakładanym podmiocie ekonomii społecznej;
 • jakie są zasady dotyczące pozyskania a następnie rozliczania wsparcia finansowego;
 • jak przebiega rekrutacja do projektu.

Szczegółowych informacji udzielają: Artur Orski (e-mail: aorski@wsparciespoleczne.pl) oraz Małgorzata Piwowarska (e-mail: mpiwowarska@wsparciespoleczne.pl). 

Więcej informacji na stronie : www.wsparciespoleczne.pl/ogloszenia/8