Koło Gospodyń Miejskich w Zgierzu zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Szkoła dla Rodziców część 2”. 

Jest to cykl bezpłatnych zajęć dla rodziców oraz opiekunów dzieci z terenu województwa łódzkiego, dotyczących problemów wychowawczych czy relacji rodzinnych – mówi Justyna Romanow-Przybylak z KGM w Zgierzu. – W ramach projektu odbędzie się 10 spotkań warsztatowych, w grupach od 10 do 16 osób.  Zajęcia poprowadzi psycholog Monika Kowalska-Wojtysiak.

Spotkania będą się odbywały w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00, w siedzibie Fundacji Koło Gospodyń Miejskich w Zgierzu, przy ulicy Gałczyńskiego 30 a.

Tematy:

WARSZTAT 1: „Jak rozwija się człowiek?” – od narodzin do dorosłości z uwzględnieniem specyfiki systemu rodzinnego
WARSZTAT 2: „Wiedziałam, że tak będzie!” – czyli o wpisywaniu dzieci w różne role. Kiedy sprawdzają się przepowiednie rodziców i jak temu zaradzić? 
WARSZTAT 3: „Po co” dzieci źle się zachowują? – co robić, gdy rozwój zmierza w niewłaściwym kierunku. Opracowywanie planu działania dla dziecka z trudnościami rozwojowymi.
WARSZTAT 4: „Żeby dziecko było szczęśliwe – matka musi jeść pomarańcze” - jak poprawić samopoczucia rodzica i relacje w rodzinie.
WARSZTAT 5 Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i samokontroli dziecka. Elementy Treningu Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości – cz. I
WARSZTAT 6 Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i samokontroli dziecka. Elementy Treningu Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości – cz. II
WARSZTAT 7 Behawioralne metody dyscyplinowania dziecka. Trening w zakresie stosowania poznanych metod – cz. I
WARSZTAT 8 Behawioralne metody dyscyplinowania dziecka. Trening w zakresie stosowania poznanych metod – cz. II
WARSZTAT 9 Uwaga – konflikt w rodzinie! Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody współdziałania – Model ABC. Trening w zakresie wykorzystania modelu ABC w wybranych sytuacjach.
WARSZTAT 10 Podtrzymywanie poprawy u dziecka i pozostałych członków systemu rodzinnego. Podsumowanie warsztatów.

Do udziału w projekcie można zgłaszać się od 6 do 20 września br. telefonicznie 501 601714 bądź e-mailowo kologospodynmiejskichzgierz@wp.pl (imię nazwisko i nr kontaktowy). 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.