Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego realizuje, na terenie powiatu zgierskiego, „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”.

Program w całości finansowany jest ze środków budżetu Samorządu województwa łódzkiego. Obejmuje on przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego wraz ze szczepieniem oraz przekazanie osobie szczepiącej się pisemnej informacji na temat grypy, w tym postępowania w przypadku zakażenia grypą oraz możliwych sposobów unikania choroby.

Adresatami Programu są pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego (według lokalizacji podmiotu a nie zamieszkania danej osoby): personel medyczny niezależnie od specjalizacji i personel administracyjny.

Aby skorzystać z badań wystarczy umówić się na wizytę u jednego z realizatorów Programu (na terenie powiatu zgierskiego jest to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskie – Curie w Zgierzu). 

Pełna lista realizatorów badań znajduje się na stronie zdrowie.lodzkie.pl/dla-pacjenta/bezplatne-badania

Program trwa do 30 listopada br. lub do wyczerpania się środków. Udział w Programie jest bezpłatny.