Liga Kobiet Polskich zakończyła realizację projektu "Edukacja prawna i obywatelska dzieci", współfinansowanego przez powiat zgierski, w ramach konkursu na realizację zadań pożytku publicznego.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci dowiedziały się, jak ważne jest prawo wyborcze. Wzięły udział w wyborach, wzorowanych na prawdziwych. Z wykorzystaniem kart wyborczych głosowały na ulubiony owoc, a komisja, po przeliczeniu głosów, ogłosiła wyniki.

Na kolejnym spotkaniu młodzi wyborcy otrzymali wybrane przez większość owoce. Rozmawiano także o roli Sejmu i Senatu RP oraz o Parlamencie Europejskim. Na terenie Zgierza dzieci szukały miejsc, które zostały zbudowane lub wyremontowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

W czasie zajęć uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek, sami też robili kolorowe, zdrowe kanapki. Wszystkie dzieci dostały też upominki.

„Edukacja prawna i obywatelska dzieci” to inicjatywa zgierskiego oddziału Ligii Kobiet Polskich, mająca na celu zwiększenie ich wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa, prawa wyborczego oraz przynależności Polski do UE.