Kapituła Konkursu „Super Dyrektor Szkoły” wyróżniła dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Arkadiusza Kędzierskiego. Dzięki jego pomysłowości, odwadze i zaangażowaniu, innowacyjne rozwiązania stały się znakiem rozpoznawczym placówki.

Dyrektor Kędzierski swoją otwartością, ciekawością świata i pogodą ducha zjednuje sobie sympatię kadry i uczniów, a atmosfera, jaką tworzy w szkole, umożliwia jej dynamiczny rozwój. Jego nowatorskie pomysły doceniła Kapituła Konkursu „Super Dyrektor Szkoły” przyznając mu wyróżnienie w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor Szkoły. Konkurs odbywa się z inicjatywy miesięcznika oświatowej kadry kierowniczej pt. „Dyrektor Szkoły”, a patronatem obejmuje go Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do udziału w nim dyrektor nie może zgłosić swojej kandydatury sam, a obszerny wniosek musi być wypełniany przez zespół osób, co sprawia, że do rywalizacji stają kandydaci z dokonaniami, uznanymi w swoim środowisku. Kapituła nagradza wybitnych dyrektorów - liderów, którzy realizują ciekawe i nieszablonowe pomysły, stosują pionierskie metody oraz łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli. Spośród wniosków z całej Polski, kapituła wybiera i nominuje do tytułu 10 osób, a nagradza po 2 (przyznając tytuł laureata i wyróżnienie) w każdej z kategorii.

Dyrektor ZZSP Arkadiusz Kędzierski, zdobywca wyróżnienia, odebrał nagrodę podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój, który od wczoraj odbywa się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Warto tutaj przypomnieć, że Arkadiusz Kędzierski to doświadczony pedagog, dyrektor wprowadzający eksperymenty i innowacje pedagogiczne, dla którego priorytetem jest współdziałanie na rzecz dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego. Obecnie wszystkie klasy technikum w ZZSP objęte są patronatem firm, umożliwiającym uczniom rozwój zawodowy. Od września 2018 r. w szkole działa pierwsza w Polsce klasa o profilu technik elektromobilności, której pomysłodawcą jest dyrektor szkoły. Kierunek ten to połączenie dwóch zawodów: technika elektryka i informatyka.W związku z wprowadzonym kierunkiem, dzięki staraniom dyrektora, na terenie Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, została zamontowana pierwsza w Zgierzu stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Warto wspomnieć także fakt, że dyrektor Kędzierski został już za swoją działalność uhonorowany tytułem „Lidera w Edukacji”, przyznanym mu w czerwcu br. podczas podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Łodzi.

Realizacja nowatorskich projektów możliwa jest także dzięki zaangażowaniu i doskonałemu zgraniu rady pedagogicznej oraz wsparciu organu prowadzącego szkołę – Powiatu Zgierskiego.

- Bardzo doceniamy kolejne inicjatywy dyrektora Kędzierskiego i jako organ prowadzący tę szkołę zawsze staramy się go wspierać – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – O świetnej kondycji placówki, którą kieruje dyrektor, najlepiej świadczy fakt, że od września br. utworzono 13 klas pierwszych, bo aż 378 młodych ludzi chciało rozpocząć edukację w ZZSP.