Zakończył się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W ramach jego obchodów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie przygotowała program skierowany do dzieci, rodziców oraz nauczycieli i specjalistów.

Przez cały tydzień proponowano aktywności, będące odpowiedzią na hasło: „Dysleksja – zasoby, zdolności, talenty”.

W poradni zorganizowano konkurs pod honorowym patronatem starosty zgierskiego Bogdana Jaroty. Był on skierowany do uczniów posiadających opinię o dysleksji. Dzieci w dwóch kategoriach wiekowych miały za zadanie wykonać mapę myśli, notatkę lub lapbooka (kreatywną formę prezentacji tematu), zawierającego zasady ortograficzne. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu był powiat zgierski.

Kolejnym zadaniem, skierowanym do rodziców i dzieci posiadających opinię o ryzyku dysleksji, były warsztaty tworzenia lapbooków, prowadzone przez pedagogów: mgr Annę Sadecką, mgr Alicję Nyczaj-Matusiak i mgr Katarzynę Janowską.

Nauczyciele i terapeuci mieli okazję uczestniczyć w forum, podczas którego wysłuchali dwóch referatów, wygłoszonych przez specjalistki na co dzień pracujące z dziećmi. Neurologopeda mgr Beata Grzechynia wygłosiła wykład pt. „Rozwój mowy, a ryzyko dysleksji”, który wzbogaciła przykładami z własnej pracy, a terapeutka SI mgr Agata Pietrasik omówiła rolę zmysłów w procesie uczenia się, podając konkretne przykłady wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie dziecka.

Podczas tegorocznych Dni Dysleksji zorganizowano również warsztat dla rodziców pt. „Moje zasoby jako rodzica i zasoby mojego dziecka – wychowujemy niezależnego człowieka, czyli blokowanie lub wzrost” prowadzone przez panią mgr Elżbietę Skonieczną.

Przez dwa dni pracownicy poradni prowadzili również konsultacje dla rodziców w zakresie diagnozy i metod wsparcia dzieci z trudnościami w uczeniu się. Brały w nich udział specjalistki: psycholog mgr Aleksandra Skonieczna oraz pedagog mgr Elżbieta Skonieczna.