Z początkiem marca Starostwo Powiatowe w Zgierzu zyskało dwoje nowych pracowników. Sekretarzem Powiatu Zgierskiego została Maria Kaczorowska, mieszkanka gminy Aleksandrów Łódzki. Bankowiec, od 12 lat samorządowiec. Związana z samorządem województwa łódzkiego, piastująca dotąd stanowisko Dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i odpowiadająca za właściwą absorpcję środków unijnych na obszarach wiejskich. Jest autorką i inicjatorką wielu przedsięwzięć i wydarzeń, m.in. konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa łódzkiego „Złota Grusza”, Wojewódzkich Smaków Ziemi Łódzkiej, czy cyklu „Moja wieś-wspomnienia łodzian”. Bliska środowiskom przedsiębiorczych kobiet województwa łódzkiego, w tym, kołom gospodyń wiejskich. Popularyzuje problematykę obszarów wiejskich w wielu publikacjach prasowych. Jest autorką popularnego programu edukacyjnego dla najmłodszych „Zaprzyjaźnij się z przyrodą”.

Z kolei stanowisko naczelnika Wydziału Drogownictwa objął Michał Śliwiński – mieszkaniec sąsiedniego powiatu – łowickiego. Nowy naczelnik może pochwalić się 15-letnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał m. in.: jako główny specjalista w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy jako nieetatowy członek Zarządu Powiatu Łowickiego. Od 2002 roku jest radnym powiatowym w Łowiczu, który zajmuje się sprawami infrastruktury drogowej, zasiadając w Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego.