Raz w miesiącu, w drugi wtorek, w godz. 16.00 - 17.00, odbywać się będą dyżury Radnej Rady Powiatu Zgierskiego. Radna będzie do dyspozycji mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, przy ul. Wigury 1 w Biurze Rady.