- 11 marca 2019 r. kierownik budowy pasywnej hali sportowej, zlokalizowanej przy aleksandrowskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego, poinformował nas, że wykonawca robót schodzi z budowy – mówi wicestarosta zgierski Krzysztof Kozanecki. - Firma nie podała przyczyny swej decyzji, jednak jak się dowiedzieliśmy, zgłosiła wniosek do sądu o upadłość układową.

Powiat zgierski, który jest inwestorem budowy hali sportowej, chcąc dochować stosownych procedur a jednocześnie jak najszybciej wznowić prace budowlane na obiekcie, będzie działał dwutorowo. Władze powiatu skierowały do wykonawcy wniosek o powrót na plac budowy, w ciągu trzech dni, od daty dostarczenia wezwania. Jeżeli do 29 marca firma tego nie uczyni, 1 kwietnia umowa zostanie wypowiedziana. - Jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego zostanie skierowane pismo z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do końca I kwartału 2020 r. – mówi Krzysztof Kozanecki. - By nie tracić czasu powiat przygotowuje się do rozpisania nowego przetargu na wyłonienie kolejnego wykonawcy obiektu.