Wielokrotnie wnioskowałem do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji wstrzymującej działalność firmy SPRECO-RECYKLING, w miejscowości Brużyczka Mała. Cieszy mnie, że WIOŚ wydał taką decyzję, bo to otworzyło nam furtkę do wszczęcia procedury cofnięcia zezwolenia tej firmie na zbieranie i transport odpadów – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota.