O tym, co czeka powiatowe samorządy, w dziedzinie oświaty, rozmawiano podczas  spotkania z instytucjami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe. W konferencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, wzięli udział m.in. Łódzki Kurator Oświaty - Grzegorz Wierzchowski, przedstawiciele powiatowego samorządu: starosta zgierski – Bogdan Jarota oraz członek Zarządu Powiatu Zgierskiego – Adam Świniuch, a także osoby odpowiedzialne za oświatę w poszczególnych samorządach. W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. zasady, które będą obowiązywać przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020.

Przypomnijmy, we wrześniu, w myśl nowej reformy oświatowej w szkołach średnich, spotkają się ze sobą uczniowie, który ukończyli gimnazjum oraz ośmioletnią szkołę podstawową. Oznacza to, że będą potrzebne dwa procesy rekrutacyjne, dzięki czemu uczniowie nie będą rywalizowali o te same miejsca w szkołach. - Podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie łódzkim, jako jednym z nielicznych w całym kraju, rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej – mówi Jarosław Owsiański z łódzkiego Kuratorium. – Wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły, będą składane oddzielnie, czyli osobno absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjów. System, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, przydzielać będzie kandydatów do poszczególnych klas, zgodnie z listą ich preferencji. W połowie lipca będzie wiadomo, do której klasy zostali zakwalifikowani uczniowie. Następnie, sami zainteresowani, muszą potwierdzić chęć nauki w wybranej szkole, zanosząc do niej oryginał świadectwa. Dopiero wtedy będą przyjęci.
8-klasiści mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Jak do reformy przygotowany jest nasz samorząd? – Co miesiąc, w roku szkolnym, organizowane są spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez nasz samorząd. W ich trakcie nie zgłoszono żadnych potrzeb związanych ze zmianą warunków lokalowych wynikających z reformy oświaty – mówi Adam Świniuch, członek Zarządu Powiatu Zgierskiego. – Planowana jest również taka sama liczba dostępnych miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Podczas konferencji uczestnicy podzielili się także swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi zbliżającej się rekrutacji.