Policyjni pirotechnicy przeszukują obecnie już trzeci budynek powiatowej szkoły, do której wysłano maile z informacją o podłożeniu bojowego środka trującego. Podobna sytuacja jest w wielu placówkach w Polsce, w których dziś odbywają się matury. Policjanci zakończyli wcześniej przeszukiwanie Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu. Obecnie procedura taka odbywa się w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Do tej pory nie wykryto żadnego zagrożenia. Zgodnie z rekomendacją Centralnego Biura Śledczego, nie przerwano egzaminów maturalnych, „oceniając wiarygodność informacji o podłożeniu ładunków, jako niską”.