IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu, ostrzega przed silną mgłą. Dziś, od godz. 23.00 do dnia 23 października, do godz. 10.00, przewiduje się, z 80 % prawdopodobieństwem, wystąpienie na przeważającym obszarze gęstej mgły ograniczającej widzialność poniżej 200 m.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu zaleca, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, podjęcie następujących działań: 

-  śledzić prognozy pogody i komunikaty mediów,
-  w sytuacji przemieszczania się samochodem w miarę możliwości zatrzymać się i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone,
-  unikać parkowania pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.,
-  unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a także pod pojedynczymi wysokimi drzewami czy w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji,
-  zejść ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu,
-  na otwartych zbiornikach wodnych wyjść na brzeg z wody, łódki lub kajaka,
-  w mieszkaniu i domu zamknąć wszystkie okna,
-  wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne, a także nie rozmawiać przez telefon stacjonarny,
- z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunąć lub zabezpieczyć przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.),
-  zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymane są na dworze, zamknąć je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach,
-  przygotować się na przerwy w dostawie prądu - mieć w domu latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego.