Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich.

„Forum Środków Unijnych” poświęcone będzie prezentacji aktualnych i planowanych konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszane będą kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków, realizacji i rozliczeń projektów oraz edukacji.

Zagadnienia zostaną omówione przez specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Prelegenci udzielą również indywidualnych konsultacji i odpowiedzą na pytania uczestników.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy, samorządowcy, instytucje z terenu miasta Łodzi i okolicznych gmin, a także wszyscy mieszkańcy województwa Łódzkiego, zainteresowani tematyką funduszy unijnych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się:

23 maja 2019 r. w godz. 13:00 – 15:30 (rejestracja od godz. 12:30) w budynku Red Tower – SkyHub w Łodzi, ul. Piotrkowska 148/150 - piętro 15.

Aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3439-forum-srodkow-unijnych-w-boguszycach-dzialoszynie-konstantynowie-lodzkim-i-lodzi

Formularz należy wypełnić do dnia poprzedzającego termin spotkania, do godz. 12:00. Organizator informuje o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Taką potrzebę wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Program spotkania:

*Rejestracja uczestników

*Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 m.in. z zakresu: termomodernizacji budynków, nisko-emisyjnego transportu miejskiego, ochrony środowiska (gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem), OZE (odnawialne źródła energii), wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, kształcenia zawodowego i edukacji przedszkolnej oraz żłobków, wsparcia badań oraz innowacyjności, a także modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

*Źródła informacji o Funduszach Europejskich

*Indywidualne konsultacje

Szczegółowych informacji nt. spotkania udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60, e-mail: GPILodz@lodzkie.pl