Zapraszamy na transmisję z obrad V Sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Zgierskiego  w dniu  22 lutego  2019 r. godz. 10.00

1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
2. Uwagi do porządku obrad V sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i oświadczenia osób niebędących radnymi. 
5. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Łodzi o działalności Inspekcji na obszarze Powiatu Zgierskiego. 
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgierski za rok 2018.
7. Informacja o działalności promocyjnej Powiatu Zgierskiego w roku 2018 i zamierzeniach na rok 2019. 
8. Informacja o udziale Powiatu Zgierskiego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.
11. Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.
12.  Interpelacje, oświadczenia i wnioski radnych.
13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Zgierskiego.