Od kilku lat trwają starania mające na celu wyprowadzenie ruchu ciężkich aut z ulic: Przemysłowej, Kasprowicza i Szczawińskiej w Zgierzu, które prowadzą do zakładów znajdujących się na terenie zgierskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ubiegłym roku przedstawiono dwa warianty drogi dojazdowej do ŁSSE. Powiatowy samorząd wraz ze zgierskim magistratem, chcą zrealizować koncepcję, która zakłada zbudowanie ponad 2 km odcinka drogi, łączącego ul. Szczawińską z drogą wojewódzką nr 702 – ul. Piątkowską.

Na styczniowej sesji Rady Powiatu Zgierskiego, radni wyrazili zgodę na przekazanie pieniędzy miastu na opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, w celu realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu”. Jeżeli uda się uzyskać decyzję środowiskową, otworzy to drzwi do kolejnych procedur m.in. pozyskania środków na stworzenie projektu budowlanego i podjęcia starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, ponieważ koszt takiej budowy znacznie przekracza możliwości finansowe obu samorządów.

Przypomnijmy, są to kolejne kroki podejmowane przez powiatowy samorząd, aby poprawić bezpieczeństwo w tamtym rejonie. Do tej pory udało się m.in. wprowadzić na ul. Przemysłowej oraz ul. Kasprowicza ograniczenie prędkości do 30 km/h, a także przebudować ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Przygranicznej do ul. Trojańskiej. Zamontowano także progi zwalniające oraz azyle dla pieszych na ul. Kasprowicza. – Ubiegamy się również, w Inspekcji Transportu Drogowego, o zainstalowanie fotoradaru na ul. Przemysłowej – mówi Wojciech Budziarski, członek Zarządu Powiatu Zgierskiego.