Właśnie starosta zgierski Bogdan Jarota i prezes Zarządu Fundacji „Happy Kids” Aleksander Kartasiński podpisali aneks do umowy dotyczącej prowadzenia przez Fundację dwóch rodzinnych domów dziecka – w Zgierzu i Ozorkowie.

Łączna kwota dotacji na ten cel, w roku 2019, wyniesie 537 600 zł. Dzięki osiągniętemu kompromisowi kilkanaścioro dzieci będzie mogło nadal dorastać w rodzinnych domach dziecka.