Ruszyły ferie zimowe. Dla kilkunastu tysięcy uczniów z terenu powiatu zgierskiego to czas na zasłużony wypoczynek i beztroską zabawę na świeżym powietrzu. Aby właśnie tak było, Główny Inspektorat Sanitarny ma kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie.

Jeżeli planujecie ferie poza miastem, to wszelkie informacje dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku zgłoszonych do Kuratorium Oświaty można sprawdzić na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, a nadzór nad nimi sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wątpliwości dotyczące funkcjonowania placówek wypoczynku w powiecie zgierskim można natomiast zgłaszać do: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu pod nr tel. 42-714-02-53.