Nowatorskie i innowacyjne rozwiązania stają się znakiem rozpoznawczym Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – placówki prowadzonej przez powiatowy samorząd.

Pomysły, które w szkole wprowadza dyrektor placówki Arkadiusz Kędzierski, doceniła Kapituła Konkursów Innowacyjnych, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznając dyrektorowi certyfikat w kategorii „Lider w Edukacji”. Takie wyróżnienie, co roku, trafia do rąk wybitnych naukowców i pedagogów, innowacyjnych nauczycieli, utalentowanych uczniów, znakomitych artystów, przedsiębiorców zaangażowanych we współpracę z edukacją, instytucji kultury oraz innowacyjnych szkół.

Arkadiusz Kędzierski to doświadczony pedagog. Innowacyjne pomysły, które są wprowadzane do programu nauczania, pozwalają przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wesprzeć kształcenie praktyczne. Obecnie w szkole wszystkie klasy technikum objęte są patronatem firm, dzięki którym uczniowie mają duże możliwości rozwoju zawodowego.  Od września 2018 roku działa w placówce, pierwsza w Polsce, klasa o profilu technik elektromobilności, której pomysłodawcą jest dyrektor szkoły. Kierunek łączy dwa zawody: technik elektryk i informatyk. W związku z prowadzonym kierunkiem, dzięki staraniom Arkadiusza Kędzierskiego, na terenie Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, została zamontowana, pierwsza w Zgierzu, stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Z kolei w nadchodzącym roku szkolnym, grupa uczniów wyjedzie na praktyki zawodowe na grecką Riwierę. W tamtejszych firmach praktykować będą uczniowie technikum informatycznego, elektrycznego, elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. 

– Realizacja podejmowanych działań jest możliwa dzięki doskonałemu zgraniu rady pedagogicznej i wsparciu organu prowadzącego, czyli starostwa powiatowego – mówi Arkadiusz Kędzierski.