Informujemy, że zgodnie z zawartym w dniu 8 maja 2019 roku Porozumieniem Nr 2/2019 zawarte pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Miasto Zgierz w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań, organem odpowiedzialnym za utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Zgierza jest Prezydent Miasta Zgierza.