Powiat zgierski był gospodarzem, ostatniego w tej kadencji, Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Na zaproszenie przewodniczącego – starosty piotrkowskiego Stanisława Cubały oraz gospodarza spotkania – starosty zgierskiego Bogdana Jaroty, w posiedzeniu wzięło udział kilkunastu samorządowców. Spotkanie niemal w całości było poświęcone podsumowaniu kończącej się kadencji.

Każdy powiat ma swoją specyfikę, czymś się wyróżnia, dlatego naszym głównym zadaniem, w mijającej kadencji, była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą wykorzystać inne samorządy  mówi Stanisław Cubała, przewodniczący Konwentu. – Przykładem jest właśnie powiat zgierski, który można stawiać za wzór dobrej współpracy z gminami  ws. przebudowy dróg.

W ostatnich czterech latach, starostom z województwa łódzkiego, udało się także pozyskać ponad 40 mln zł na realizację zadań związanych z dostępem do danych geodezyjnych dla mieszkańców. Wypracowano również 22 stanowiska dotyczące m.in. pomocy społecznej, oświaty czy Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały skierowane do odpowiednich ministerstw.

Łącznie starostowie uczestniczyli w 24 posiedzeniach Konwentu.