Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów mają zaszczyt zaprosić na Jubileuszu 120-lecia powstania szkoły, połączony ze 100-leciem nadania imienia Stanisława Staszica oraz VII Zjazdem Absolwentów.

Impreza odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 r. w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Zgierzu, ul. 3 Maja 41

Program Jubileuszu Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów:

9.00 –   uroczysta msza za profesorów i uczniów LO im. S. Staszica w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
10.00 – oficjalne uroczystości w Szkole (udział wcześniej zgłoszony); przyznanie Medalu Najwyższej Godności LO im. S. Staszica; część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz absolwentów I LO im. S. Staszica; zwiedzanie szkoły, okolicznościowych wystaw, spotkania poszczególnych roczników absolwentów w klasach
18.00 –  bal absolwentów (udział wcześniej zgłoszony) w „Zajeździe u Przemka”, ul. Piątkowska 92 w Zgierzu


Uczestnictwo w VII Zjeździe Absolwentów:

Udział w szkolnych spotkaniach - wpisowe 20 zł

Udział w balu absolwentów - 150 zł od osoby

Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu, ul. 3 Maja 41 z podaniem w tytule wpłaty nazwiska (nazwisk) z okresu szkolnego i rocznika maturalnego; nr konta: 65 87830004 0027 0432 2000 0001 kontakt: 42 719 08 79 (sekretariat szkoły); 661 693 661 lub 607 942 172 (Stowarzyszenie)


Jednocześnie organizatorzy zachęcają wszystkich absolwentów i osoby związane ze szkołą do przekazania materiałów lub pamiątek dotyczących zgierskiego „Staszica"

Kontakt ws. pamiątek: absolwent@staszic.zgierz.pl lub telefonicznie 661 693 661 i 607 942 172


Zespół Szkół im. S. Staszica w Zgierzu jest najstarszą szkołą średnią nie tylko w naszym mieście, ale też w powiecie zgierskim. Od chwili powstania, w 1898 roku, do wybuchu II wojny światowej była jedyną tego typu placówką na terenie powiatu łódzkiego. Szkoła przechodziła wiele reorganizacji, zmian nazw i siedziby, ale od początku była niezwykle prężną instytucją kulturotwórczą w mieście. Jej elitą byli nauczyciele, posiadający prawie bez wyjątku wyższe wykształcenie i cenne doświadczenie pedagogiczne, prowadzący zwykle aktywne życie pozazawodowe na forum Zgierza, przejawiające się w różnorodnej działalności społecznej, politycznej i kulturalnej. Priorytetem dla nich zawsze był wszechstronny rozwój młodego człowieka – rozbudzenie chęci kreatywnego myślenia, popartego rzetelną wiedzą. Dzięki temu Szkoła doczekała się rzeszy wybitnych absolwentów, których nazwiska znajdujemy wśród naukowców, artystów, lekarzy, nauczycieli, polityków. Wszystkich łączy jedno – serdeczne więzy uczniów i absolwentów ze swoimi profesorami. Obecnie, w roku 2018 obchodzimy jubileusz 120-lecia powstania Szkoły i 100-lecie nadania zaszczytnego imienia Stanisława Staszica.