Podczas Festiwalu Pomysłów na Integrację „Różnimy się pięknie”, Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Zgierzu, Szkoła Podstawowa w Szczawinie, Szkoła – Liceum w Kołkach na Ukrainie oraz uczestnicy projektu polsko – ukraińskiego „Kto jak nie my?” pod patronatem starosty zgierskiego - Bogdana Jaroty, zaprosili swoich kolegów, oraz gości, w integracyjną podróż. Wśród uczestników festiwalu nie zabrakło przedstawiciela powiatowego samorządu – Wojciecha Budziarskiego – członka Zarządu Powiatu Zgierskiego, który przyłączył się do wspólnej zabawy.

– Każda z kolejnych wymian zbliża nas do siebie, uwydatniając nasze wspólne cechy i uświadamiając, że różnice nie są przeszkodą w akceptowaniu się i nawiązywaniu przyjaźni – mówiła jedna z uczestniczek projektu, otwierając dzisiejszy festiwal.

Festiwal stał się okazją do zaprezentowania kolegom i gościom, zwyczajów i kultury polskiego i ukraińskiego narodu oraz doskonałej integracji, wspólnej zabawy przy tańcach, konkursach i regionalnym jedzeniu.