Zapraszamy na transmisję z I Sesji Rady Powiatu Zgierskiego VI Kadencji.
Porządek obrad I sesji

Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 23 listopada 2018 r.

godz. 1000


  • Otwarcie I sesji Rady Powiatu Zgierskiego;
  • Ślubowanie radnych;
  • Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego;
  • Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zgierskiego;
  • Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Zgierskiego.