Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu, wie jak uczyć młode pokolenie patriotyzmu. Za swoje starania w upamiętnieniu i szerzeniu historii wśród najmłodszych mieszkańców miasta, otrzymał z rąk wicestarosty zgierskiego – Krzysztofa Kozaneckiego, medal „Pro Patria”. Odznaczenie przyznawane jest przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, za dbanie o polską tradycję niepodległościową i przenosząc ją w przyszłość, na kolejne pokolenia młodych osób.

Specjalnie na tę uroczystość uczniowie przygotowali krótki spektakl o początkach państwa polskiego oraz zaprezentowali jeden z najbardziej znanych wierszyków patriotycznych „Kto ty jesteś? Polak mały”. – Warto podkreślić, że w województwie łódzkim są tylko cztery szkoły, wyróżnione takim medalem, z czego trzy otrzymały go na nasz wniosek  –  mówił podczas uroczystości wicestarosta Krzysztof Kozanecki. Wśród osób, które jako pierwsze pogratulowały przyznania medalu byli m.in. Adam Świniuch – członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Ilona Rafalska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele kuratorium, powiatowych szkół i przyjaciele Ośrodka.

Szkoła od wielu lat pielęgnuje pamięć o dziejach naszej ojczyzny. W ośrodku organizowanie są obchody Narodowego Święta Niepodległości, połączone z inscenizacjami słowno-muzycznymi. Uczniowie uczestniczą również w rajdach m.in. Szlakiem Walk Wrześniowych 28. Pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii w gminie Zgierz. Placówka organizuje także interaktywne lekcje historii i dba o groby żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej.

Podczas uroczystości otwarto również Izbę Pamięci Narodowej. Miejsce to ma stanowić ważne świadectwo przeszłości Zgierza, regionu i kraju dla przyszłych pokoleń.