Dwie dekady temu wybrano przedstawicieli do pierwszej, po reformie administracyjnej, Rady Powiatu Zgierskiego. Z tej okazji, w siedzibie starostwa, zorganizowano uroczystą sesję, na której pojawiło się kilkudziesięciu gości, w tym: dotychczasowi starostowie, członkowie zarządu, radni pięciu kadencji, samorządowcy, naczelnicy, kierownicy wydziałów, służb i inspekcji wchodzących w skład powiatu.

W listopadzie 1998 r., pierwszy starosta zgierski – Józef Dziemdziela odebrał z rąk ówczesnego premiera Jerzego Buzka, akt świadczący o wzięciu przez powiaty odpowiedzialności za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. – Od 20 lat mieszkańcy Zgierza, gminy Zgierz, Głowna, gminy Głowno, Ozorkowa, gminy Ozorków, oraz gmin: Stryków, Aleksandrów Łódzki i Parzęczew, należą do wspólnoty jaką jest powiat zgierski – jeden z największych powiatów w Polsce – mówił w trakcie uroczystości starosta zgierski Bogdan Jarota. – Wielu z nich tworzyło ten powiat i wpływało, czy to poprzez działalność samorządową, kulturalną czy gospodarczą, na jego rozwój. Sam jestem jednym z tych, którzy od samego początku pracują na rzecz naszej małej ojczyzny. Kiedy dziś patrzę na powiat zgierski, jestem przekonany, że nasz kraj samorządami stoi. To właśnie samorządy najlepiej odzwierciedlają ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Aby zaakcentować fakt, że od dwóch dekad nasz region jest na mapie Polski, podczas uroczystości zaprezentowano film pokazujący historię i drogę rozwoju powiatu zgierskiego. Kulminacyjnym punktem sesji było wręczenie podziękowań oraz statuetek za wspólną pracę na rzecz powiatowego samorządu. 

Po części oficjalnej był czas na spotkania po latach, wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia i ogromny jubileuszowy tort dla wszystkich.