Dziś podczas I sesji Rady Powiatu Zgierskiego, VI już kadencji, w ławach zasiadło 29 radnych. 11 spośród nich to osoby, które po raz pierwszy uzyskały mandat radnych powiatowych. W radzie pojawiło się 2 byłych prezydentów Zgierza: Karol Maśliński i Jerzy Sokół. Najmłodszym radnym jest 21-letni Sebastian Dunin, zaś najstarszym 77-letni Tytus Budźko. Weteranem tej rady, który zasiada w niej od samego początku istnienia powiatu zgierskiego, jest Krzysztof Kozanecki.

Podczas dzisiejszej sesji wybrano prezydium Rady Powiatu Zgierskiego. Przewodniczącą została Iwona Dąbek, wiceprzewodniczącymi wybrano Lidię Elert i Radosława Zaborowskiego.

Radni zdecydowali także, że starostą zgierskim pozostanie na kolejną kadencję Bogdan Jarota, a w Zarządzie Powiatu Zgierskiego zasiądą obok niego: wicestarosta Krzysztof Kozanecki, oraz Wojciech Brzeski, Wojciech Budziarski i Adam Świniuch.

- Nie będzie rewolucji, będzie kontynuacja rozpoczętych działań – zapewnił starosta Jarota. – Zapraszam wszystkich do współpracy. Pamiętajmy, że dziura w drodze czy przeciekający dach nie mają barw politycznych. Naszym zadaniem na najbliższe 5 lat jest dbanie o rozwój tego powiatu. Jeśli chodzi o współpracę z samorządami, otwieram nowy rozdział i zapraszam do działania wszystkich włodarzy.