Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki, z siedzibą w Ozorkowie, zostało jednym z laureatów XI –tej edycji konkursu „Lodołamacze 2016” w kategorii „Instytucja”organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Nagrody w tym konkursie przyznawane są co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych, otwartych na zatrudnianie, zaangażowanych społecznie oraz promujących niepełnosprawnych pracowników.

Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego pani Halina Chojnacka odebrała gratulacje podczas Łódzkiej Regionalnej Gali XI-edycji Konkursu Lodołamacze 2016, która odbyła się 15 września w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

To już drugi taki tytuł w dorobku Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie - w 2014 r. stowarzyszenie otrzymało II miejsce w kategorii „Instytucja”.