Starosta Zgierski zaprasza na konferencję pn. "Ekologiczny Powiat Zgierski – Potencjał, Zasoby I Działania", która odbędzie się 28 września 2016 roku o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Celem konferencji jest podsumowanie i prezentacja osiągniętych wskaźników w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego” oraz omówienie działań z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanych przez Powiat Zgierski.