Najważniejszym punktem podczas ostatniej, tegorocznej sesji Rady Powiatu Zgierskiego było przyjęcie budżetu na 2016 rok. 18 członków rady podniosło rękę za, 7 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Spodziewane dochody mają wynieść ponad 116 mln 861 tys. zł, podczas gdy wydatki ok. 114 mln 325 tys. zł. Podobnie jak w latach ubiegłych wypracowana nadwyżka (tym razem w wysokości ponad 2,5 mln zł) oraz przychody z tytułu wolnych środków (863 tys. zł) zostaną w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych kilka lat temu kredytów. Rekordowo dużo, bo ponad 9,8 mln zł planuje się wydać na przyszłoroczne inwestycje.

Podczas dzisiejszej sesji gościliśmy również zapaśników Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego, którzy wręczyli pamiątkowy medal staroście zgierskiemu – Bogdanowi Jarocie, w podziękowaniu za pomoc przy organizacji Mistrzostw Polski w Zapasach w stylu wolnym, klasycznym oraz w zapasach kobiet. Przedstawiciele ZTA zaprezentowali także kilkuminutowy film podsumowujący zawody.