22 stycznia 1863 r. miał miejsce największy zryw narodowo-wyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy – powstanie styczniowe. Mimo klęski (szacuje się, że w trakcie walk zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób), powstanie nie tylko zmieniło świadomość narodową, ale także miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń, w walce o tak wyczekiwaną wolność.

Aby uczcić pamięć poległych w walce, w 153 rocznicę tych wydarzeń, na zgierskim cmentarzu przy ul. Piotra Skargi w Zgierzu, samorządowcy m.in. Starosta Zgierski – Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierza – Przemysław Staniszewski, powiatowi radni: Zbigniew Antczak i Michał Banaszczyk, a także przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy, złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach weteranów powstania: Józefa Popiołkiewicza, Rafała Rajskiego, Teofila i Marii z Hollendrów Pietrusińskich, Włodzimiery z Jodłowskich Krakowskiej oraz Jana Erazma Podmiejskiego.