25 sierpnia wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk spotkał się z władzami samorządów, które już niebawem mogą odczuć skutki planowanego od września, wprowadzenia zakazu wjazdu tirów, cięższych niż 12 ton, do Łodzi. Obecni na spotkaniu włodarze, w tym Wojciech Budziarski – członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, mieli okazję skonfrontować swoje poglądy na szykującą się rewolucję na drogach aglomeracji łódzkiej.

Samorządowcy podkreślali, że nie są przeciwni wprowadzeniu zakazu na terenie Łodzi, ale pod pewnymi warunkami, tak żeby nie ucierpiały na tym ościenne miejscowości, jak np. Zgierz czy Aleksandrów Łódzki. Po prawie dwugodzinnej wymianie zdań ustalono, że do czasu kolejnego spotkania, które zaplanowano na 5 września w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, samorządy wystosują pisma do Ministerstwa Infrastruktury w postulatem: wprowadzenia jednokierunkowych odcinków dróg krajowych 71 (od Aleksandrowa Łódzkiego do skrzyżowania DK 71 z DK 91 w Zgierzu) i 72 (z zachodu na wschód) i do Rady Ministrów o rozważenie możliwości wprowadzenia ulg dla kierowców tirów korzystających z A1, których obejmie zakaz wjazdu do Łodzi.

- Według mnie konieczne jest wprowadzenie takich bonifikat finansowych, ponieważ tylko w ten sposób zachęcimy przewoźników do korzystania z bezpiecznej i wygodnej autostrady i ominięcia zatłoczonych i nieprzystosowanych do takiego ruchu dróg w miejscowościach sąsiadujących z Łodzią – powiedział podczas spotkania z wicewojewodą Wojciech Budziarski.