Starostwo Powiatowe w Zgierzu ogłosiło przetarg na przebudowę ul. Konstantynowskiej w Zgierzu. Długo oczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja ruszy już niebawem.

- Bardzo ucieszyła nas informacja, że po naszym odwołaniu udało się jednak zakwalifikować tę inwestycję do „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016 – 2019” – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – Dzięki temu zyskamy ponad dwumilionowe dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego. Pozostałą kwotę dołożymy z powiatowej kasy.

Tuż po wyłonieniu wykonawcy robót, drogowcy położą nową nawierzchnię na ul. Konstantynowskiej od Ronda Sybiraków (wraz z rondem) do granicy miasta Zgierza. Od ronda do, znajdującej się przy tej ulicy, jednostki wojskowej ułożą chodniki, i zjazdy, zaś od jednostki do granicy miasta, utwardzą pobocza. Termin końcowy odbioru robót ustalono na 15 listopada br.