W kolejnym wydziale Starostwa Powiatowego w Zgierzu, po Wydziale Komunikacji, została wprowadzona możliwość płatności kartą za dokumenty wydawanie lub uzgadnianie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (Zgierz, ul. Długa 49). Teraz, bez konieczności odchodzenia od stanowiska obsługi klienta, wystarczy wypełnić wnioski i od razu uiścić opłatę np. za wydanie wypisu lub wyrysu z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacyjnych, czy opłacić zgłaszane prace geodezyjne. Do każdej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł. Dla osób płacących gotówką dotychczasowe zasady nie ulegają zmianie.