Lipcowa sesja Rady Powiatu Zgierskiego była ostatnią, w obecnej kadencji Rady Powiatu, w której jako radny uczestniczył Józef Dziemdziela. W związku z wygaśnięciem mandatu, starosta zgierski – Bogdan Jarota, wspólnie z radnymi, podziękował mu za wieloletnią służbę na rzecz samorządu powiatowego i jego mieszkańców.

Pańskie zaangażowanie, najpierw jako starosty zgierskiego, następnie jako przewodniczącego rady, członka Komisji Statutowo-Prawnej oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także wysiłek włożony w realizację wielu przedsięwzięć służących praworządności i rozwojowi powiatu zgierskiego, zasługuje na uznanie oraz szacunek – mówił podczas sesji starosta Jarota.

Józef Dziemdziela przez prawie całe swoje życie zawodowe był związany z pożarnictwem. Pełnił m.in. funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Zgierzu oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jest również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu

W 1998 r. uzyskał mandat radnego powiatowego i został wybrany, pierwszym w historii naszego powiatu, starostą zgierskim. Funkcję tę pełnił do 2001 r., gdy został wybrany Senatorem RP. Następnie, w latach 2006-2014, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego. W obecnej kadencji przewodniczył Komisji Rewizyjnej.

.