Przygotowany przez Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu projekt stałej organizacji ruchu w sprawie postawienia nowych znaków:

ograniczenia prędkości do 30 km/h, uwaga dzieci, uwaga przejście dla pieszych i zakaz wyprzedzania, w obrębie ulicy Gałczyńskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Suchowolca, został zatwierdzony przez policję i wydział komunikacji. Odpowiednie oznakowanie pojawi się jeszcze w tym roku.