Dzisiaj, starostę zgierskiego – Bogdana Jarotę odwiedzili harcerze zgierskiego hufca, by przekazać Betlejemskie Światełko Pokoju symbolizujące pokój oraz nadzieję.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia. Później płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Od ponad 20 lat akcję w naszym kraju prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich, następnie przekazując je m.in. instytucjom publicznym.
Hasło przyświecające tegorocznej sztafecie „Zauważ człowieka”, ma na celu uwrażliwić innych na potrzeby drugiego człowieka.