1 czerwca podczas nadzwyczajnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu zgierskiego, w gronie władz naszego powiatu, przedstawicieli policji i sanepidu, pogotowia oraz parlamentarzystów: Agnieszki Hanajczyk, Artura Dunina i Marka Matuszewskiego, dyskutowano na temat kroków organizacyjno-prawnych, jakie należy podjąć na naszym terenie, by przeciwdziałać tzw. dopalaczom. Starosta Zgierski Bogdan Jarota podsumowując dyskusję zaznaczył, że konieczne jest zintensyfikowanie działań sanepidu i policji w tym zakresie, stworzenie rejestru ofiar zażywania tych środków, należałoby także wprowadzić kontrole nie tylko zarejestrowanych sklepów z dopalaczami, ale także ich punktów filialnych np. w Zgierzu.

Na spotkaniu podkreślano także potrzebę wykorzystywania praktyk z innych miast oraz konieczność utworzenia specjalnego funduszu przy Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym w Łodzi, z którego można by było finansować badania substancji psychoaktywnych. Wszyscy uczestniczący w dyskusji jednoznacznie stwierdzili, że znacznym ułatwieniem dla policji i prokuratury byłoby zawarcie w ustawie stwierdzenia, że dopalacze to narkotyki. W celu wyjaśnienia, dlaczego w najnowszym projekcie ustawy nie zawarto takiego zapisu, na kolejne spotkanie komisji postanowiono zaprosić poseł Alicję Dąbrowską, która pracowała przy ww. projekcie.