Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości przystępuje do realizacji projektu pn. „Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”.

Wykonawcą jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową. W związku z powyższym już dziś chcielibyśmy Państwa zachęcić do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH wydarzeniach, które odbywać się będą od września do listopada 2015 roku.

W wydarzeniach jako prelegenci udział wezmą polscy i zagraniczni specjaliści z danej branży (Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), Zaawansowane materiały budowlane, Medycyna, Farmacja, kosmetyki, Energetyka, w tym odnawialne źródła energii, Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, Informatyka i telekomunikacja), a swoje doświadczenia przedstawią interesujący praktycy.

Szczegółowe informacje zamieszczane będą na stronie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.larr.pl
oraz na profilach www.facebook.com/LodzkaARR, www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie.

Więcej informacji:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
tel. 42 208 92 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.