W ubiegłych latach ok. 2 tys. osób rocznie otrzymywało pozwolenie na budowę na terenie powiatu zgierskiego.

Od dziś klient, wraz z każdym odbieranym z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska pozwoleniem na budowę, otrzyma także darmowy dziennik budowy z danymi teleadresowymi Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ofertą firm z branży budowlanej i zdjęciami promującymi nasz powiat.