Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz szósty wspólnie organizują Konkurs "Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego". Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2015 r. Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach: Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, Innowacyjność, Zielona Gospodarka. Ponadto wojewoda oraz marszałek mogą przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności lub osiągnięcia specjalne.

Podmioty gospodarcze mogą same zgłaszać się do przyznania nagrody lub przez jednostki samorządu terytorialnego lub gospodarczego, ośrodki doradztwa rolniczego, uczelnie wyższe, stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia i telewizji. W danym roku można ubiegać się o Nagrodę tylko w jednej kategorii.

Wnioski można składać, jak i uzyskać szczegółowe informacje, w sekretariacie Konkursu znajdującym się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, pokoje 402 i 238.

Michał Mikina, tel. 42 664-15-00, 42 664-10-88, e-mail: michal.mikina@lodz.uw.gov.pl
Ziemowit Staszewski, tel. 42 664-10-94, e-mail: ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl
Juliana Wojtysiak, tel. 42 664-12-52, e-mail: juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl
Estera Gajewska, tel. 42 664-12-52, e-mail: estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

Więcej informacji na stronie www.lodzkie.pl