W połowie września ekipa drogowców zakończyła remont drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Aleksandrowa Łódzkiego do skrzyżowania w miejscowości Jastrzębie Górne. Na blisko 1,6 km odcinku drogowcy położyli nową nawierzchnię asfaltową. Wyprofilowane i utwardzone zostały również pobocza. Koszt inwestycji wyniósł ponad 330 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosło ponad 150 tys. zł. Środki pochodziły z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Reszta kwoty pochodziła z budżetu powiatu zgierskiego.