Tegoroczny X Piknik Integracyjny, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie, obchodzony był pod hasłem „Baw się z nami”. I zgodnie z nim była dobra zabawa, wspólne tańce oraz warsztaty integracyjne.
- Piknik już na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Ozorkowie. Jego celem jest przedstawienie oczyma dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych pozytywnych aspektów płynących z integracji i tolerancji wobec siebie – mówiła podczas otwarcia pikniku Halina Chojnacka prezes ozorkowskiego stowarzyszenia.


Licznie przybyłym delegacjom przedszkoli, szkół oraz gości swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali członkowie organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne: ze Zgierza, Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, czy Ozorkowa. Już tradycyjnie podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim jest coroczne hasło pikniku.
O randze tego wydarzenia świadczą osobistości, które co roku obejmują piknik swoim patronatem honorowym. Są to m. in. Władysław Kosiniak – Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, a także Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, którego w tym roku reprezentowali: Wojciech Brzeski – członek Zarządu Powiatu Zgierskiego oraz Maria Miśkiewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.