Obecność 75 przedsiębiorców na konferencji pt. „Szanse rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020” (zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, powiat zgierski i Łódzka Izbę Przemysłowo-Handlową w Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowej w Zgierzu) świadczy ich o dużym zainteresowaniu pozyskiwaniem środków unijnych na rozwój biznesu.

Z drugiej strony uczestnictwo w konferencji: poseł Agnieszki Hanajczyk, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, wicestarosty zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego i burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego, pokazuje jak istotne dla przedstawicieli władz państwowych i samorządowych jest informowanie przedsiębiorców i zachęcanie ich do korzystania z takich właśnie form wsparcia.
Obecni na spotkaniu mieli okazję dowiedzieć się na co można otrzymać dofinansowanie i gdzie się po nie udać. A jest o co walczyć, ponieważ w nowej perspektywie unijnej aż 10 mld euro więcej trafi do naszego kraju, niż miało to miejsce w latach 2007 – 2013.

- 817 mln euro, to jest prawie 3 mld zł w nowym rozdaniu unijnym przeznaczymy właśnie dla przedsiębiorców – mówił Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w naszym województwie będzie najwyższe w kraju, bo aż 36 % z puli, jaką dysponujemy, przeznaczymy na rozwój firm działających w naszym regionie. Usłyszałem tu dziś, że w zgierskim ta pozytywna zmiana już następuje.

W ten sposób marszałek Stępień nawiązał do przemówienia wicestarosty zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego, który skupił się na coraz większej współpracy PUP z lokalnymi firmami i efektywności w działaniu tej jednostki organizacyjnej powiatu zgierskiego. 

- Naprawdę sporym sukcesem jest znaczący spadek bezrobocia w naszym powiecie – mówił wicestarosta Kozanecki. – W ciągu półtora roku osiągnął on aż 6 %, z 19,1 % bezrobocie zmalało do 13,04 %. 

Konferencja była także okazją do podsumowania konkursu ogłoszonego przez PUP „Pracodawca roku 2014”. W tym roku statuetkę otrzymały 3 firmy, które chętnie zatrudniają osoby bezrobotne i podnoszą kwalifikacje zawodowe swoich pracowników. Nagrodzono dwie firmy produkujące rajstopy: „Adrian” ze Zgierza i „Lady Kama” z Aleksandrowa Łódzkiego oraz producenta bielizny damskiej z Głowna – firmę „Alles”.